O NAS

Fundacja Innovnexum jest organizacją pozarządową o charakterze non-profit wpisaną do rejestru przedsiębiorców, która została powołana z chęci szerokiego propagowania przedsiębiorczości i wspierania procesów wdrażania innowacji na rynek. Nasza wiedza i doświadczenie pozwala nam weryfikować i rozwijać projekty biznesowe naszych klientów.

Nasz największy kapitał to interdyscyplinarny zespół posiadający szerokie kompetencje i wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu portfelami projektów badawczo-rozwojowych, doradczych i szkoleniowych. Specjalizujemy się w doradztwie i mentoringu dla przedsiębiorstw, w szczególności dla zespołów startupów oraz naukowców realizujących projekty wdrożeniowe.

Działamy na rzecz edukacji w zakresie innowacyjności i przedsiębiorczości w celu podnoszenia kompetencji biznesowych start-upów i członków zespołów naukowych. Wspieramy dialog pomiędzy przedstawicielami nauki i biznesu w celu zacieśniania współpracy obu środowisk.

Aktywnie działamy zarówno na arenie krajowej i międzynarodowej realizując projekty wspierające akademicką i startupową przedsiębiorczość. Nasi eksperci posiadają bogate doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy krajowych i europejskich na finansowanie dla projektów B+R, aktywnie działamy w zakresie oceny innowacyjnych zespołów oraz w zakresie budowania strategii wdrożeń

Zespół zarządzający:
Marcin Stolarek – Prezes Zarządu
Katarzyna Waligóra-Borek – Wiceprezes Zarządu 

WSPÓŁPRACUJEMY Z:

ŚWIADCZYLIŚMY USŁUGI DLA:
POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA
POMORSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA SP. Z O.O.
PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO