DLA KOGO

  • Zespołów naukowych 
  • Innowatorów i Wynalazców
  • Start-upów oraz przedsiębiorców na każdym etapie rozwoju działalności
  • Uczelni Wyższych
  • Parków Naukowo-Technologicznych, Inkubatorów przedsiębiorczości i innych Instytucji Otoczenia Biznesu
  • Placówek edukacyjnych
  • Jednostek samorządu terytorialnego
  • Uczniów oraz studentów