CELE FUNDACJI

  • Promowanie innowacji: Angażujemy się w identyfikację, rozwijanie i promowanie innowacyjnych rozwiązań naukowych o potencjale do komercjalizacji. Działamy jako katalizator dla przedsiębiorczości technologicznej, wspierając twórców technologii w zakresie wdrażania ich na rynek.
  • Łączenie środowisk naukowych i biznesowych: Tworzymy silne partnerstwa i sieci współpracy między naukowcami, inwentorami, przedsiębiorcami, inwestorami i przemysłem. Poprzez organizowanie wydarzeń, konferencji i platform komunikacyjnych, umożliwiamy wymianę pomysłów, transfer wiedzy i integrację obu środowisk.
  • Wspieranie przedsiębiorczości technologicznej: Dostarczamy mentoring, szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców, którzy pragną skutecznie wdrożyć innowacje technologiczne. Pomagamy w opracowaniu strategii biznesowych, pozyskiwaniu finansowania, zarządzaniu własnością intelektualną i rozwijaniu sieci kontaktów.
  • Kreowanie korzyści społecznych: Koncentrujemy się na identyfikacji i wspieraniu technologii, które mają potencjał do rozwiązania istotnych problemów społecznych. Pracujemy nad rozwiązaniami w obszarach takich jak zdrowie, środowisko, energia czy edukacja, aby przyczynić się do poprawy jakości życia i zrównoważonego rozwoju społeczeństwa.
  • Edukacja i świadomość: Podnosimy świadomość i rozwijamy kompetencje z zakresu innowacji technologicznych i współpracy nauki z biznesem poprzez organizację szkoleń, warsztatów i programów edukacyjnych. Działamy jako platforma informacyjna, dzieląc się wiedzą i dobrymi praktykami.

Poprzez nasze działania, pragniemy tworzyć ekosystem, w którym nauka, biznes i społeczeństwo współpracują harmonijnie, przyczyniając się do rozwoju gospodarczego, postępu społecznego i poprawy jakości życia.