DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA

Prowadzenie szkoleń i warsztatów podnoszących kompetencje z zakresu:

  • przedsiębiorczości,
  • tworzenia modeli biznesowych 
  • rozwoju biznesu