EKSPERTYZY I RAPORTY

  • Sporządzanie raportów, opinii, ekspertyz w zakresie innowacyjności technologii oraz potencjału rynkowego
  • Sporządzenie raportów dotyczących innowacyjności oraz potrzeb w zakresie budowania i rozwoju transferu wiedzy I technologii dla podmiotów zewnętrznych
  • Przygotowywanie wycen technologii, wartości niematerialnych i prawnych pomysłów biznesowych
  • Badania czystości patentowej i stanu techniki