KOMPLEKSOWA OFERTA DLA STARTUPU

  • Przygotowanie biznes planu 
  • Analiza rynku 
  • Analiza potrzeb odbiorcy końcowego 
  • Analiza zabezpieczenia praw własności intelektualnej 
  • Analiza w zakresie rozwoju produktu
  • Analiza potrzeb w zakresie kompetencji zespołu 
  • Weryfikacja możliwych źródeł pozyskania finansowania dalszego rozwoju spółki