OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

  • Przygotowywanie strategii ochrony wynalazków, znaków towarowych i wzorów użytkowych 
  • Doradztwo w zakresie zarządzania prawami własności intelektualnej