USŁUGI PROEKSPORTOWE

  • Opracowywanie strategii wejścia przedsiębiorstw na rynki zagraniczne w oparciu o przeprowadzane analizy wybranych rynków zagranicznych (w tym m.in. popytu, konkurencji, uwarunkowań prowadzenia działalności na wybranych rynkach) 
  • Identyfikacja I wsparcie w zakresie nawiązywania kontaktów z potencjalnymi partnerami zagranicznymi  
  • Zapewnienie dostępu do baz danych zawierających oferty współpracy technologicznej i biznesowej)