ZARZĄDZANIE PROCESEM KOMERCJALIZACJI

  • Przygotowywanie strategii komercjalizacji i zarządzanie procesem wdrożenia produktu na rynek 
  • Identyfikacja I pozyskiwanie potencjalnych partnerów biznesowych zainteresowanych współpracą w zakresie zakupu technologii lub udzielenia licencji  (zakup/licencja) 
  • Ocena innowacyjności projektów