Zarządzanie projektami

  • Przygotowywanie wniosków aplikacyjnych w programach europejskich: EIC, EIT, FENG, Regionalne Programy Operacyjne, POWER 
  • Wsparcie zespołów naukowych w zakresie przygotowywania wniosków aplikacyjnych w programach takich jak: Lider, SONATA, STRATEGMED 
  • Poszukiwanie partnerów do projektów konsorcyjnych 
  • Przygotowanie analiz niezbędnych w zakresie aplikowania do projektów 
  • Zarządzanie na wszystkich etapach realizacji projektu  
  • Rozliczanie projektu