Ogłoszenie informacji o naborze wniosków w działaniu Proof of Concept

Ogłoszenie informacji o naborze wniosków w działaniu Proof of Concept

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłasza informację o planowanym naborze wniosków w działaniu Proof of Concept (PoC) finansowanym z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021 – 2027. Nabór będzie prowadzony w terminie 03.08.2023 – 07.09.2023.

Działanie Proof of Concept (PoC) ma na celu wsparcie naukowczyń i naukowców w weryfikacji potencjału rynkowego ich odkryć i jest skierowane do badaczy i badaczek na każdym etapie kariery naukowej (w tym również tych, którzy nie uzyskali jeszcze stopnia naukowego).

Kto może ubiegać się o finansowanie:

Wnioskodawcami są organizacje badawcze, które wskazują głównego wykonawcę projektu/główną wykonawczynię projektu ? autora/-kę wniosku i twórcę/-czynię lub współtwórcę/-czynię wyników badań będących podstawą do realizacji projektu. Osoba ta w okresie realizacji projektu będzie pracownikiem Wnioskodawcy w wymiarze nie mniejszym niż 0,5 etatu.

Na co można otrzymać finansowanie:

Finansowanie można otrzymać na prace badawczo-rozwojowe mające na celu weryfikację postawionej we wniosku hipotezy badawczej. Efektem przeprowadzonych badań  powinien być postęp na ścieżce prowadzącej do komercjalizacji projektu. W ramach działania możliwa jest realizacja projektów w formule skutecznej współpracy z przedsiębiorstwem, przy czym wsparcie finansowe udzielane jest jedynie organizacji badawczej.

Zakres tematyczny projektów, które mogą otrzymać finansowanie, nie jest ograniczony do poszczególnych dziedzin nauki, lecz odnosi się do priorytetów ujętych w wykazie Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

Finansowanie nie obejmuje badań podstawowych.

Wysokość finansowania:

Jeden projekt może otrzymać finansowanie w maksymalnej wysokości 700 tys. zł. Środki są przyznawane w drodze konkursu na maksymalnie 12 miesięcy.

Termin składania wniosków:

Nabór wniosków będzie prowadzony w terminie 03.08.2023 – 07.09.2023 do godziny 16.00 (GTM+1)

Więcej informacji:

Zapraszamy na spotkanie informacyjne on line dotyczące działania Proof of Concept, które odbędzie się 20 czerwca 2023. Rejestracja i szczegóły.

FENG_RP_UE_CMYK-01

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *